F&D Dental

Contactgegevens

Tel: 070 39 220 39
Email: info@fddental.nl
Adres: Dierenselaan 125, 2573 KD
Den Haag

Spoeddienst

Als zich een spoedgeval tijdens de openingsuren van onze praktijk voordoet dan kunnen wij meestal die dag ruimte maken om u te helpen. Wij verzoeken u dan om ’s ochtends 09:00 uur hierover meteen naar de praktijk te bellen.

Voor tandheelkundige hulp en pijnklachten buiten de reguliere praktijkuren kunt u contact opnemen met Dental 365 in Den Haag via telefoonnummer 070 204 00 10.

De spoedgevallendienst via Dental 365 is bedoeld voor de hulpverlening bij echte noodgevallen, zoals een ongeval of een nabloeding. Ook bij ernstige pijnklachten kunt u een beroep op Dental 365 doen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Dental 365.

070 392 2039

info@fddental.nl

Dierenselaan 125 2573 KD Den Haag