F&D Dental

Betaling

Contactgegevens

Tel: 070 39 220 39
Email: info@fddental.nl
Adres: Dierenselaan 125, 2573 KD
Den Haag

Netpoint

In onze praktijk zorgen wij liever voor u dan dat we veel tijd besteden aan
onze financiële administratie.
Daarom dragen wij het versturen en innen van de nota’s over aan Netpoint
Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties.

Netpoint kan in de meeste gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar
declareren.

Echter, bij het overschrijden van de maximale vergoeding, of indien u in het
geheel niet aanvullend verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen,
ontvangt u een nota van Netpoint
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.netpoint.nl

070 392 2039

info@fddental.nl

Dierenselaan 125 2573 KD Den Haag