F&D Dental

Heeft u een klacht?

Contactgegevens

Tel: 070 39 220 39
Email: info@fddental.nl
Adres: Dierenselaan 125, 2573 KD
Den Haag

Contactgegevens

Tel: 070 39 220 39
Email: info@fddental.nl
Adres: Dierenselaan 125, 2573 KD
Den Haag

Klachtenregeling voor patiënten

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Desondanks kan het
voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft
geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u hier eerst met uw tandarts
over praat.

Praat met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al
veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De
tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde
manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten,
dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een
oplossing.

ANT-klachtenregeling

Als u met uw tandarts niet tot een oplossing komt en u besluit uw probleem
voor te leggen aan de klachtenregeling commissie, kunt u vanaf nu gebruik maken
van de ANT-klachtenregeling.

Wij zijn aangesloten bij de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsten) die u
desgewenst kunt bereiken telefoonnummer 020 – 237 47 50. Zie voor meer
informatie ook www.ant-tandartsen.nl

070 392 2039

info@fddental.nl

Dierenselaan 125 2573 KD Den Haag